Læringscirklerne er tænkt som kollegialt og praksisnært kompetenceudviklingsforløb

Hver læringscirkel består af en gruppe 5 undervisere + en facilitator, der indgår i et 8-ugers, aktionsbaseret læringsforløb, bestående af selvstudie af én digital ressourcesamling, synkront fremmøde og afprøvning i egen praksis.  

Læringscirklernes sammensættes lokalt eller på tværs af de deltagende institutioner ud fra interesse/uddannelsesområde.  

Læringsudbyttet af at deltage i en læringscirkel: 

  • Faglig opdatering ift. digitale felter i eget fag/egen uddannelses-, professions- eller praksisområde  
  • Fagdidaktisk kompetenceløft gennem eksperimenter med at udvikle nye undervisningsdesigns  
  • Teknologisk/didaktisk kompetenceløft gennem afprøvning af nye digitalt støttede undervisnings- og læringsformer i praksis  
  • Etablering eller styrkelse af kollegiale netværk på egen og andre institutioner  
  • Erfaring med aktionslæring som redskab i egen fortsatte kompetenceudvikling  

Læringscirklerne

Læringscirklerne faciliteres for at opnå det største udbytte for alle deltagere. Facilitatoren er en pædagogisk itkonsulent, som er særligt uddannet i konceptet. 

Der er udarbejdet en agenda til hver af de 8 møder i læringscirklerne. 

Underviserne arbejder med enten et individuelt eller et fælles mål. Det er vigtigt, at målet er overkommeligt i forhold til perioden, som læringscirklen er berammet til.  

Der må forventes at være et individuelt arbejde mellem mødegangene, hvor hver deltager arbejder med indholdselementer fra ressourcesamlingen. 

Læringscirklerne kan afholdes både ved fysisk eller virtuelt fremmøde. Dette besluttes ved første møde gang, hvor der opfordres til at man mødes fysisk (hvis man har lokale Læringscirkler). 

GUIDES

Guides til Læringscirkelmøderne 

Herunder kan du hente vejledning til afvikling af læringscirkler