Projekt Digital kompetenceudvikling gennem læringscirkler 

Undervisnings- og forskningsministeriet (UFM) har bevilget midler til et projekt, hvor UCN, UCL og SDU i samarbejde, udvikler et kompetenceudviklingsforløb, hvor underviserne arbejder med deres digitale kompetencer i læringscirkler. Projektet understøtter den nationale handleplan ”Digitale kompetencer og digital læring – national handlingsplan for de videregående uddannelser

Projektet

Projektet har fokus på at udvikle og afprøve et kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisere udvikler deres it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage og anvende digitale teknologier i undervisningen. Kompetenceudviklingsforløbene består af en digital ressourcesamling, som anvendes i læringscirkelforløb, hvor undervisernes kompetencer udvikles i tæt relation til egen uddannelsespraksis.

Formålet

Formålet med projektet er at løfte undervisernes it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage digitale indholdselementer og anvende digitale teknologier i deres undervisning. Herigennem styrkes grundlaget for, at de studerende kan forstå, anvende og forholde sig kritisk til digitale teknologier, samt de potentialer og dilemmaer digitaliseringen medfører. 

Dette skal ske gennem kollegiale og praksisnære kompetenceudviklingsforløb – læringscirkler – hvor undervisere i grupper af 5 + en tilknyttet facilitator indgår i et 8-ugers kompetenceudviklingsforløb bestående af selvstudie af et eller flere elementer fra den digital ressourcesamling, synkront møde i læringscirklen og afprøvning i egen praksis.  

Målgruppen for kompetenceudviklingen i projektet er undervisere fra sundheds-, byggeri-, pædagoguddannelserne samt adjunkt/lektor-forløbene. 

PLAN

Projektplan

Projektet er opdelt i 3 faser: 

Fase 1

Forberedelses- og udviklingsfase (planlægning af forløb/læringscirkler på uddannelserne; kompetenceløft af facilitatorer; forberedelse af følgeforskning; udvikling af on line ressourcer), februar– september 2020 

Fase 2

3 runder pilotafprøvninger med følgeforskning og erfaringsopsamling, september 2020 – august 2022

  1. Lokale, fagopdelte læringscirkler  
  2. Tværinstitutionelle, fagopdelte læringscirkler
  3. Lokale og tværinstitutionelle læringscirkler inden for andre fagområder  
Fase 3

Opsamling på og formidling af følgeforskning + forberedelse af opskalering, august – december 2022