Digitale kompetencer gennem læringscirkler

 

Et kompetenceudviklingsforløb, der retter sig mod undervisere indenfor de videregående uddannelser. Som deltager i kompetenceudviklingsforløbet vil du indgå i en læringscirkel sammen med 4 andre undervisere. Her vil du arbejde med dine digitale kompetencer, hvor du bliver klogere på det digitale og fagdidaktiske i forhold til din profession og undervisningspraksis.   

R E S S O U R C E R

 

Didaktik & teknologi

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Extended Reality anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Extended Reality med VR og AR

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Blended Learning anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

 

Blended Learning

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Blended Learning anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

 

Blended Learning – English

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Internet of Things anvendes fagprofessionelt, i hverdagen og didaktisk

 

 

Internet of Things

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor sundhedsteknologi og AI anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Sundhedsteknologi og AI

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Learning Analytics anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

 

Learning Analytics

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvordan hybride læringsrum kan anvendes som didaktisk greb i undervisningen.

 

Hybride læringsrum

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Sundhedsteknologi og telekommunikation anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

Sundhedsteknologi – Telesundhed

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvordan digitalt byggeri kan anvendes i praksis.                                                                                        

 

Digitalt byggeri

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Teknologiforståelse

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Digital dannelse

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Wearables

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Photogrammetric 3d reconstruction

Dette er et modul med en teoretisk og praktisk tænkning om formativ vurdering og feedback.  modulet har til formål at hjælpe med til at designe mere inkluderende formative vurderinger og feedback her under at udvikle bedre strategier for at sikre en mere pålidelige formativ vurdering og feedback ved at arbejde med fokuseret feedback.

Digital feedback