Digitale kompetencer gennem læringscirkler

 Et kompetenceudviklingsforløb, der retter sig mod undervisere indenfor de videregående uddannelser. Som deltager i kompetenceudviklingsforløbet vil du indgå i en læringscirkel sammen med 4 andre undervisere. Her vil du arbejde med dine digitale kompetencer, hvor du bliver klogere på det digitale og fagdidaktiske i forhold til din profession og undervisningspraksis.   

 

Ressourcer

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Blended Learning anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

 

Blended Learning

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvordan hybride læringsrum kan anvendes som didaktisk greb i undervisningen.

 

Hybride læringsrum

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Learning Analytics anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

 

Learning Analytics

Formålet med denne digitale ressource er at give undervisere ved universiteter, professionhøjskoler og erhvervsakademier en teoretisk og praktisk tænkning om formativ vurdering og feedback i en digital kontekst.

 

 

Digital feedback

Formålet med denne digitale ressource er at give undervisere ved universiteter, professionhøjskoler og erhvervsakademier en teoretisk og praktisk tænkning om formativ vurdering og feedback i en digital kontekst.

 

 

Multimodal tekstkompetence

Formålet med denne digitale ressource er at give undervisere ved universiteter, professionhøjskoler og erhvervsakademier en teoretisk og praktisk tænkning om formativ vurdering og feedback i en digital kontekst.

 

 

Medierede formidlingsformer

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor sundhedsteknologi og AI anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Sundhedsteknologi og AI

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Sundhedsteknologi og telekommunikation anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

Sundhedsteknologi – Telesundhed

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor sundhedsteknologi og AI anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Wearables

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Internet of Things anvendes fagprofessionelt, i hverdagen og didaktisk

 

 

Algoritmer i socialt arbejde

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvordan digitalt byggeri kan anvendes i praksis.                                                                                        

 

Digitalt byggeri

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Internet of Things anvendes fagprofessionelt, i hverdagen og didaktisk

 

 

Photogrammetric 3d reconstruction

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Teknologiforståelse

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Digital dannelse

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Computational Thinking

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Extended Reality anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Extended Reality med VR og AR

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Internet of Things anvendes fagprofessionelt, i hverdagen og didaktisk

 

 

Internet of Things

 

Resources (English)

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Blended Learning anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

 

Blended Learning

This digital resource introduces ideas for the development of ‘hybrid learning spaces’ that connect the learner’s preparation for teaching (homework) with the lesson (Kjærgaard 2019). The purpose of tying homework and lessons together is to create good conditions for reflection and to extend the dialogues from the physical teaching space into the virtual teaching space.

 

Hybrid Learning Spaces

This is a module with a theoretical and practical approach to formative assessment and feedback. The module aims to help design more inclusive formative assessments and feedback, including the development of better strategies to ensure more reliable formative assessment and feedback by working with focused feedback.

 

Digital Feedback

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor sundhedsteknologi og AI anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Health Technology – AI

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Sundhedsteknologi og telekommunikation anvendes didaktisk og fagprofessionelt.

 

Health Technology – Telehealth

Du vil blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor sundhedsteknologi og AI anvendes didaktisk og fagprofessionelt

 

 

Wearables

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Internet of Things anvendes fagprofessionelt, i hverdagen og didaktisk

 

 

Algorithms in social work

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvordan digitalt byggeri kan anvendes i praksis.

 

Digital Construction

Du vil i forløbet blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, samt konkrete eksempler, hvor Internet of Things anvendes fagprofessionelt, i hverdagen og didaktisk

 

 

Photogrammetric 3d reconstruction

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse.

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser.

Technology Comprehension

I dette læringsforløb vil du blive præsenteret for en grundlæggende forståelse til teknologiforståelse. 

Desuden vil du blive introduceret til konkrete eksempler og cases om, hvordan du kan arbejde med teknologiforståelse i forskellige uddannelseskontekster og undervisningspraksisser. 

Computational Thinking